www.turfquick.com

CATALOG 2020

Odling Textil

TURFquick® Jordbruk runt om i världen behöver odlingsfilmer av olika anledningar:

  • För att hålla jorden fuktig, för att skydda mot skadedjur och ogräs, samt för att hålla jorden varm.
  • Denna cellulosabaserade odlingstextil bryts ner i gödselmedel till marken, vilket eliminerar behovet av eventuella återvinningslösningar.
  • Vid korta odlingscykler kan alla rester av bio-textilier avlägsnas och användas som kompost eller hackad och fräsad i marken utan att släppa ut någon skadlig kemisk eller fysisk rest, vilket undviker alla kostnader för bortskaffande. Vi levererar vanligtvis TURFquick® i vitt, en färg som används för att minska de höga sommartemperaturerna, men för förkylningen TURfquick® tillåts i ekologiskt jordbruk som årstider, vi ger det även i svart, färgen av vegetabiliskt ursprung, för att ge mer värme och en utvecklingsändamål.