www.turfquick.com

CATALOG 2020

Fjäril och honungsbin

Fjäril och Honeybee 1942 · 0,5 kg - 5 m2

Tio blommande arter med mycket pollen
och nektar

  • Lämplig för sandjord
  • Enget til lerjord
  • vinteranpassade
  • Närhet
  • Bra för matning
  • Enstaka och fleråriga arter
  • Lockar bin och andra insekter

Många blommande arter

Pump- och nektarblandningen består av arten bokhvet, quinoa, oljeväxa, honungsdug, fodermärg, röd och vitklöver, alsiklover, celling duck,
stenklöver och esparset.

Ansökan

Syftet med pollen- och nektarblandningen är sommaren genom att producera pollen och nektar som lockar bin, fjärilar, flugor etc. Det ger upphov till insekterna och ger samtidigt en födelseplats för fågelfåglar. Blandningen trivs på de flesta jordtyper och bäst i det öppna landet där det finns någon direkt sol. Kan ingå i biotoplan.

DLF, Danmarks Hunters Association och Danish Beekeeping Association har utvecklat mixen och har gått in i praktiska demonstrationer arrangerade av biodlare.

Lång blomningstid. Pollen och nektar för bin, till exempel fåglar, flugor, etc., som också är födelseplatsens födelseplats.

Innehåll:

Bokhete, quinoa, oljeväxa, honungsdocka, fodermärg, rödklöver, vitklöver, Alsiklover, nejlikor, stenklöver, esparsette

Egenskaper

Vårsåkning - 100%
Höstsåning - 10 0%
Clay Soil - 100%
Sandy Soil - 90%
Höjd - 90%
Skala 10 - 100, där 100 = bäst eller mest uttalat.

Fjäril och honungsbin att växa i trädgården

EAN-kod:73500030902 38
Innehåll:ca. 3 gram.
Order kvantitet:20.
Mått:0.80 x 6.25 m = 5 kvadratmeter (m2).
Attribut:Blandningar.
Höjd:60 cm.
Växtklass:Hardy Annual (HA)
Vikt (ungefär :)0.5 kg