www.turfquick.com

CATALOG 2020

Cellulosa Textil

Hur cellulosetextilen började rulla och hur fröna började växa

TURFquick® är en biologiskt nedbrytbar textil. Den är försådad med frö och gödsel, vilket gör att vegetationen lätt kan etableras. Det förhindrar också erosion av det underliggande landskapet.

Tillverkad av cellulosafibrer som bryts ned under en period av 6-8 veckor, är TURFquick® en naturlig produkt och lämnar ingen syntetisk rest. Den har en tät inre struktur som säkerställer att frön och gödningsmedel säkras jämnt och inte störs vid hantering, transport och installation.

"Plantera en gräsmatta, blommor eller annan vegetation lätt, ekonomiskt och miljövänligt med Turfquicks patenterade, innovativa och 100% biologiskt nedbrytbara komponenter."