www.turfquick.com

CATALOG 2020

VILLKOR

VILLKOR

 1. Introduktion

Dessa Webbplatsens standardvillkor som skrivs på denna webbsida ska hantera din användning av denna webbplats. Dessa Villkor tillämpas fullständigt och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkände du att acceptera alla villkor som skrivs här. Du får inte använda den här webbplatsen om du inte håller med någon av dessa användarvillkor för webbplatsen.

Mindreåriga eller personer under 18 år gamla får inte använda denna webbplats.

 1. Immateriella rättigheter

Utöver det innehåll du äger, enligt dessa villkor äger TURFquick AB och / eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas endast begränsad licens för att se materialet på denna webbplats.

 1. begränsningar

Du är specifikt begränsad från alla följande

 • publicera något webbmaterial i något annat medium
 • sälja, underlicensiera och / eller på annat sätt kommersialisera något webbmaterial
 • offentligt utföra och / eller visa något material på webbplatsen
 • Användning av denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadlig för denna webbplats.
 • Användning av denna webbplats på något sätt som påverkar användaråtkomsten till denna webbplats.
 • Användning av denna webbplats i strid med gällande lagar och förordningar eller på något sätt kan skada webbplatsen eller till någon person eller affärsenhet.
 • engagera sig i datautvinning, datainsamling, datautvinning eller annan liknande verksamhet avseende denna webbplats.
 • använda denna webbplats för att bedriva reklam eller marknadsföring.

Vissa områden på den här webbplatsen är begränsade från att du får tillgång till det, och TURFquick AB kan när som helst begränsa tillgången till dig på alla delar av denna webbplats, helt och hållet, efter eget gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella, och du måste också behålla sekretess.

 1. Ditt innehåll

I dessa användarvillkor för webbsidor betyder "Ditt innehåll" alla ljud, videotekst, bilder eller annat material du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll, beviljar du TURFquick AB en icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig, underlicensierad licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte invadera någon tredje parts rättigheter. TURFquick AB förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ta bort något av ditt innehåll från denna webbplats.

 1. Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "som det är" med alla fel, och TURFquick AB uttrycker inga garantier eller garantier av något slag som är relaterade till denna webbplats eller material som finns på denna webbplats. Dessutom ska inget innehåll på denna webbplats tolkas som att ge dig råd.

 1. Begränsning av ansvar

TURFquick AB eller någon av dess ledamöter, styrelseledamöter och anställda får under inga omständigheter hållas ansvarig för något som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med din användning av denna webbplats om sådant ansvar är avtalsenligt. TURFquick AB, inklusive tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, ansvarar inte för några indirekta, följd- eller specialansvar som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

 1. Skadeersättning

Du befriar i högsta grad TURFquick AB från och med alla skulder, kostnader, krav, orsaker till handlingar, skador och kostnader som uppstår på något sätt i samband med ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

 1. Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara ogiltig enligt gällande lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de övriga bestämmelserna häri påverkas.

 1. Variation av villkoren

TURFquick AB har rätt att ändra dessa Villkor när som helst som det passar, och med hjälp av denna webbplats förväntas du regelbundet se över dessa Villkor.

 1. Uppdrag

TURFquick AB har rätt att tilldela, överföra och dela ut sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan någon anmälan. Du har dock inte rätt att överlåta, överlåta eller dela ut några av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

 1. Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan TURFquick AB och dig i samband med din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Villkor styrs av och tolkas enligt Sveriges stats lagar och du lämnar dig till de icke-exklusiva jurisdiktionerna för de statliga och federala domstolarna i Sverige för att lösa eventuella tvister.

Dessa villkor har genererats vid Villkor och villkor Sample.com.